Het succesvol realiseren van een nieuwe werkomgeving vraagt een doortastende, herkenbare en vakkundige aanpak. Niet alleen in de uitvoeringsfase, maar juist ook in de ontwerp – en planningfases die daaraan voorafgaan.

Het proces van inrichten, ongeacht de omvang, wordt zorgvuldig met betrokkenen overlegd en afgestemd. Opdrachtgever, architect, medewerkers, bouwteam en Van Zoelen PI. Van Zoelen PI ondersteunt en coördineert het proces volgens een helder plan van aanpak. Hierbij worden de kwaliteit, de planning en de kosten nauwlettend in het oog gehouden. Door proactief denken, heldere communicatie en goede coördinatie zal het projectverloop tot een succesvol resultaat leiden.

MarcVanZoelen

"Van Zoelen Projectinrichting ondersteunt en coördineert het proces volgens een helder plan van aanpak."


Onze visie
Onze visie op de wijze waarop de inrichting van een kantoor- en werkruimte dient te worden gerealiseerd is dat er naast functionaliteit en efficiency een beleving ontstaat die inspireert en aanzet tot optimale motivatie.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Uit functioneel en economisch oogpunt letten wij bij onze toeleveranciers op het gebruik van innovatieve materialen die het milieu minder belasten, de functionaliteit optimaliseren, economisch voordeel bieden en een duurzaam gebruik bevorderen. Onze administratieve correspondentie verloopt zo veel mogelijk digitaal. Wij stellen jaarlijks kennis en kunde beschikbaar voor één of twee maatschappelijke organisaties. Zo dragen wij op bescheiden schaal en naar vermogen bij aan de volgende maatschappelijke organisaties:

  • Stichting Wegloophuis Utrecht
  • Stichting Cumulus Utrecht
  • Stichting ISKB Utrecht
  • Ronald McDonaldhuis Utrecht
  • GGZ Hilversum afd. WESPP (Werkervarings- en scholingsprojecten (ex) psychiatrische patiënten)
  • School for Justice i.s.m. Free a Girl