Vijf redenen waarom gedistribueerd werk een blijver is.

Tussen mei en november 2020 werd in de loop van meerdere covid-19-golven een enquête gehouden onder 22.500 werkende Amerikanen (Barrero, Bloom & Davis, 2021) om de evolutie van thuiswerkregelingen tijdens de lockdownfase en daarna te analyseren. De bevindingen wijzen erop dat het aantal mensen dat thuis werkt weliswaar is gedaald, maar dat het percentage dat op de werkplek werkt nog altijd ver onder het niveau van voor de pandemie ligt. De werknemers in de studie melden dat hun werkgevers verwachten dat zij 22% van alle betaalde dagen thuis werken, wat neerkomt op een stijging met 50% in vergelijking met de periode vóór de pandemie. Men ziet een algemene mentaliteitsverandering wat betreft het werken op afstand. Bron: Vitra

Deel dit artikel